Видавнича етика

Редакція журналу підтримує міжнародні стандарти видавничої етики COPE. Кожен член редакційної колегії, незалежні наукові рецензенти та автори мають ознайомитися та дотримуватися міжнародних стандартів видавничої етики.

Члени редакційної колегії несуть відповідальність за наукову якість статтей, які публікуються в межах їх розділів. З метою дотримання високих стандартів наукових досліджень, підвищення якості матеріалів що публікуються в журналі, усунення упередження та несправедливості при відхилені або прийнятті статей, рецензенти мають дотримуватись наступних вимог:

  • приймати на рецензування лише статті тематика яких відповідає науковому колу рецензента, в якому він є фахівцем та може дати експертну оцінку;
  • дотримуватись правил конфеденційності інформації отриманої з рукопису та не використовувати її для себе чи на користь третіх фізичних чи юридичних осіб;
  • повідомляти про будь які конфлікти інтересів;
  • проводити рецензію не упереджено, об'єктивно та конструктивно;
  • проводити рецензування в межах терміну, який визначено правилами журналу;
  • надавати редакції журналу повну персональну та професійну інформацію про себе;
  • ні в якому разі не передавати рукопис на рецензування іншій особі.

У випадку конфлікту інтересів між автором та рецензентом, рецензент зобов'язаний повернути рукопис до редакції та вказати на такий конфлікт. Якщо конфлікт інтересів виникає між автором та членом редакційної колегії в межах відповідного розділу - член редколегії або автор мають повідомити про це відповідального редактора.

Звинувачення в плагіаті має бути підкріплено відповідними доказами. У випадку сумнівів стосовно плагіату у рецензента чи члена редакційної колегії - питання виноситься на колегіальний розгляд.

Автори також мають дотримуватись вимог видавничої етики та надавати рукописи з оригінальними матеріалами. У випадку виявлення плагіату в рукописів, автор буде позбавлений права публікуватися в журналі на строк від 2 років.