Copyright (c) 2019 Волошин А. О., Чернов А. С., Голубєва І. П., Казміренко В. А., Прокопенко Ю. В.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2523-4447
e-ISSN: 2523-4455