(1)
Shevliakova, H. V.; Sviechnikov, H. S.; Morozoskyi, M. V.; Morozovska, H. M. Фероелектричні наночастинки в нанокомпозиті. Вплив розподілу за розмірами на температурні залежності піроелектричного і електрокалоричного перетворення. Мікросист. електрон. акуст. 2020, 25, 27-35.