(1)
Шаруєв, Р. Д.; Попович, П. В. Дослідження характеристик згорткової нейронної мережі на мікроконтролері ESP32-CAM. Мікросист., Електрон. та Акуст. 2023, 28, 277487.1-277487.7.