Kutova, O. Y., Obukhova, T. Y., Dusheiko, M. H., Loboda, B. O., Borodinova, T. I., & Tkach, S. V. (2018). Сенсори на польових та фототранзисторах з металевими наночастинками та пористим кремнієм. Мікросистеми, Електроніка та Акустика, 23(5), 17–24. https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.5.141665