VOLOSHYN, A. A.; CHERNOV, A. S.; GOLUBEVA, I. P.; KAZMIRENKO, V. A.; PROKOPENKO, Y. V. Одновимірна неоднорідна діелектрична структура, як перелаштовуваний резонатор. Мікросистеми, Електроніка та Акустика, Kyiv, Ukraine, v. 24, n. 5, p. 6–17, 2019. DOI: 10.20535/2523-4455.2019.24.5.192449. Disponível em: http://elc.kpi.ua/article/view/192449. Acesso em: 26 вер. 2023.