Chernov, Artem Serhiyovych, Iryna Petrivna Golubeva, Victor Anatoliyovych Kazmirenko, і Yuri Vasylovych Prokopenko. 2018. «Перелаштовувана копланарна лінія». Мікросистеми, Електроніка та Акустика 23 (6). Kyiv, Ukraine:13-21. https://doi.org/10.20535/2523-4455.2018.23.6.154565.