[1]
O. S. Ishchenko, «Акустичний аналіз стверділого приголосного [т], поширеного в західноукраїнських діалектах», Мікросист., Електрон. та Акуст., т. 23, вип. 6, с. 74–81, Груд 2018.