[1]
H. V. Shevliakova, H. S. Sviechnikov, M. V. Morozoskyi, і H. M. Morozovska, «Фероелектричні наночастинки в нанокомпозиті. Вплив розподілу за розмірами на температурні залежності піроелектричного і електрокалоричного перетворення», Мікросист. електрон. акуст., вип. 25, вип. 3, с. 27–35, Груд 2020.