1.
Shevliakova HV, Sviechnikov HS, Morozoskyi MV, Morozovska HM. Фероелектричні наночастинки в нанокомпозиті. Вплив розподілу за розмірами на температурні залежності піроелектричного і електрокалоричного перетворення. Мікросист. електрон. акуст. [інтернет]. 28, Грудень 2020 [цит. за 08, Березень 2021];25(3):27-35. доступний у: http://elc.kpi.ua/article/view/209142