Галузь та проблематика

Публікація оригінальних та оглядовіх робіт з основних проблем електронної техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництва дискретних приладів та інтегральних схем), акустики, зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та компьютерні системи і мережі, радіотехнічні пристроі та засоби телекомунікацій, принципи побудови мереж, інтернет)

Процес рецензування

Термін рецензування становить до 2-х місяців!

Після отримання від автора статті вона відправляється на рецензування. Журнал проводить подвійне сліпе рецензування (проводиться перевірка на плагіат, відповідність статті тематиками журналу, відповідність назви статті її змісту і перевірка змістовної частини статті).

Отримавши відповідь від рецензентів, якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і завантажити виправлену статтю знову через сайт журналу.

Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

"Об'єднання студентів та спеціалістів електроніки та зв'язку" надає фінансову допомогу для видання друкованої версії журналу.

Факультет електроніки надає редакції в користування приміщення та матеріально-технічні засоби для забеспечення редакційного процесу.

Учасник

Громадське об'єднання "Спілка жінок фахівців технічних наук "ПАНІ НАУКА" надає фінансову допомогу в забезпечені редакції офісним приладдям

  • Public association "Union of Women Professionals of Technical Sciences "Mrs. Science"

Історія журналу

Журнал "Електроніка та Зв'язок" є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Журнал публікуе оригінальні оглядові роботи та результаті дослідженнь  з основних проблем електронної техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництва дискретних приладів та інтегральних схем), зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та компьютерні системи і мережі, радіотехнічні пристроі та засоби телекомунікацій, принципипобудови мереж, Інтернет); звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди. 

  Журнал започатковано у 1995 році факультетом Електороніки НТУУ "КПІ" та Київським військовим інститутом управління і зв'язку Міністерства оборони України (нині Військовий інститут телекомунікацій та інформації).

В 2004 році засновниками стали Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт",  Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Журнал входить до переліку ДАК України.

  До складу редакційної колегії входять провідні вчені України,Росії та інших країн. 

 

Історія обкладенки журналу

За весь період існування журналу "Електроніка та зв'язок"  відбулись наступні зміни обкладинки:

Період з 1996-1998 рр.

Період  з 1999-2003рр.

Період 2004р.

Період з 2004-2009рр.

Період з 2010-по теперішній час.

 

Фаховий статус: журнал "Електроніка та зв'язок" входив до переліку фахових видань України відповідно до:

  • ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА N 1-05/7 від 09.06.99 "Про затвердження переліку N 1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт"
  • Постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1 "Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"