Особливості частотних характеристик пристроїв для ядерного магнітного резонансу

Основний зміст сторінки статті

A. V. Zagranychnyi

Анотація

Отримано резонансні характеристики систем «фільтр + випромінювач», «L + випромінювач», «випромінювач» в пристроях ядерного магнітного резонансу. На основі проведених математичних розрахунків резонансних частот, що обмежують діапазон підлаштовування частоти перетворювача, зроблено висновок про доцільність використання пристрою ЯМР без резонансного фільтру, але зі згладжувальною індуктивністю. За допомогою проведеного моделювання в середовищі MatLab\Simulink показано доцільність збільшення кількості рівнів вихідної напруги багаторівневого інвертора.

Бібл. 6, рис. 5.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Zagranychnyi, A. V. (2014). Особливості частотних характеристик пристроїв для ядерного магнітного резонансу. Електроніка та Зв’язок, 19(3), 27–31. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.3.141470
Розділ
Cилова електроніка

Посилання

Bessonov L.A. (2000), “Theory of Electrical Engineering. Electrical circuit”. Moscow, Gardariki. (Rus)

George Coates, Lizhi Xiao, Manfred Prammer. NMR Logging, Principles and Applications. -

Halliburton Energy Services, USA 1999.

Goncharov Y.P., Budennyi O.V., Morozov V.G. (2000), “Conversion equipment. Textbook B2”.

Kharkov, Folio. (Rus)

Jafarov I.S., Syngaevsky P.E., Hafizov S.F. (2002), “The application of nuclear magnetic resonance to

characterize the composition and distribution of reservoir fluids”. Moscov, Khimiya. (Rus)

Zagranychnyi A.V. Methods of forming voltage probing for devices nuclear magnetic resonance. Elec

tronics and Communications. – 2013. - № 5(76).- С. 19-24. (Ukr)

Farrar T., Becker E. (1973), “Pulse and Fourier spectroscopy NMR”. Moscow, Mir. (Rus)