Порівняння систем FRAT-OFDM і FFT-OFDM за показником затухання адитивного білого Гаусового шуму в каналах

Основний зміст сторінки статті

Al-Shuraifi Mushtaq
Al-Anssari Ali Ihsan
Mikhail Reznikov

Анотація

У статті досліджена розробка системи цифрової бездротової високошвидкісної передачі даних з ортогональним частотним поділом. Для дослідження використані швидке перетворення Фур’є та прикінцеве перетворення Радона. Надані структурні схеми систем із швидким
перетворенням Фур’є та прикінцевим перетворенням Радона. За допомогою програми MATLAB проведено математичне моделювання та порівняння (нормоване та ненормоване) ефективності застосування швидкого перетворення Фур’є та прикінцевого перетворення
Радона у системі з ортогональним частотним поділом. Доведено, що застосування прикінцевого перетворення Радона забезпечує виграш за параметром “відношення сигнал-шум” від 2 dB до 15 dB.

Бібл. 5, рис. 8, табл. 2.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Mushtaq, A.-S., Ihsan, A.-A. A., & Reznikov, M. (2014). Порівняння систем FRAT-OFDM і FFT-OFDM за показником затухання адитивного білого Гаусового шуму в каналах. Електроніка та Зв’язок, 19(2), 53–58. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.2.142197
Розділ
Теорія сигналів та систем

Посилання

ZHANG Yuhua and WANG Xin. (2010), “Study of Finite Radon Transform in Face Recognition”,

Second International Conference on Computer Modeling and Simulation.

Ali A. Ali and Laith A. Abdul-Rahaim, “Proposed Realization of modified FRAT Based OFDM

Transceivers”, Electrical and Electronic Engineering Department, University of Al-Isra, Amman Jordan.

Omar M.M. Faraj, “Design and Simulation of a Proposed Radon Based OFDM Transceiver”, AL-

Mansour University College . Computer Communications Department Baghdad. Iraq.

Ralf Kattenbach. (2002), “Statistical Modelling of Small-Scale Fading in Directional Radio Channels”,

IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, VOL. 20, NO. 3, APRIL.

Xiaofei Dong, “Consider FFT module reuse in OFDM modulation”, Senior Applications Engineer Altera

Corp.