Експериментальна реалізація цифрового гідроакустичного зв’язку (частина 2)

Основний зміст сторінки статті

Nikita Dmytrovych Hladkih

Анотація

В роботі представлено результати проведення експерименту по передачі даних через гідроакустичний канал за допомогою методу квадратурної фазової маніпуляції з розширенням спектру. В експерименті використовувалась чотирьох-позиційна фазова модуляція. Дані передавались на швидкостях 1, 2, 4, 8 кбіт/с. За результатами експерименту побудовані криві розподілення інформаційних значень фази акустичного сигналу, проведено порівняння квантилів розподілення отриманих даних і квантилів нормального розподілення, проведено тести Яркі-Бера і Ліллієфорса, проведено оцінку математичного очікування, стандартного відхилення і імовірності бітової помилки.

Бібл. 10, рис. 13, табл. 3.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Hladkih, N. D. (2014). Експериментальна реалізація цифрового гідроакустичного зв’язку (частина 2). Електроніка та Зв’язок, 19(2), 94–100. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.2.142264
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Chen G., Y. Chen, J.L. Zhang (2001) “Statistical characteristics of sound channel in shallow water” J. Acoust. Soc. Am. – Melville, NY: ASA Acoustical Society of America, 2001. – Vol. 109, No. 5, Pt. 2. – P. 2451.

Kebkal, A. K., Kebkal, K. G., Kebkal, O. G., & Komar, M. (2012), “Modeling and Experimental Valida-tion of Basic Characteristics of Underwater Acoustic Communication based on Signals with Sweep-Spread Spectrum.”

Kebkal, K., Kebkal, A., & Bannasch, R. (2007, June). “Evaluation of underwater acoustic channel ca-pacity in conjunction with application of sweep-spread carrier signals.” In OCEANS 2007-Europe (pp. 1-6). IEEE.

Stojanovic, M., Catipovic, J. A., & Proakis, J. G. (1994), “Phase-coherent digital communications for underwater acoustic channels.” Oceanic Engineering, IEEE Journal of, 19(1), Pp.100-111.

Gladkikh N. D. (2012), “Assessing the impact of the expansion of the Doppler for error estimation phase of hydroacoustic (HA) signal”, Electronics and Communication. Number 6. Pp. 85-92. (Rus)

Gladkikh N. D. (2013) “Experimental realization of digital sonar communication (part 1)” Electronics and Communication., 2014. Number 1. 95-101. (Ukr)

Kebkal K. G., Didkovsky V.S. (2010), “Analysis of the ways of development of digital sonar commu-nication”. Monografiya.-Sevastopol. P. 168. (Rus)

Kebkal K.G., Kebkal A.G. (2012), “The results of digital communication sonar in shallow water be-tween the ship and underwater vehicle”. KG Kebkal, AG Kebkal SIC APU "State Oceanarium".

Sklar B. (2003), “Digital communications. The theoretical basis and practical application”, B. Sklar - M.: "Williams". P.1104. (Rus)

Kebkal K.G., Konstantin G. (2011), “The theoretical basis and practical implementation of digital communication for media with sonar characteristics of high complexity”. Abstract. Thesis. ... Dr. techn. Sciences: 05.09.08 Nat. Sc. University of Ukraine "Kyiv. Polytechnic. Inst." K. P. 40. (Rus)