Щодо питання про випромінювання звуку циліндричними п’єзокерамічними перетворювачами різної конструкції

Основний зміст сторінки статті

Oleksandr Hrihorovych Leiko
A. I. Nyzhnyk
Y. I. Starovoit

Анотація

Методом еквівалентних електромеханічних схем отримано рішення «наскрізної» задачі про випромінювання звуку циліндричними п’єзокерамічними перетворювачами силової і компенсованої конструкцій,при побудові яких використаний як поздовжній, так і поперечний п’єзоефекти. Використовуючи отримані співвідношення, були проведені розрахунки чисельних характеристик звукових полів таких перетворювачів і на їх основі проведений порівняльний аналіз акустичних властивостей перетворювачів силової і компенсованої конструкцій в широкому діапазоні частот в залежності від типу використовуваного п’єзоефекту, величини механічної добротності, геометричних розмірів перетворювачів, а також характеристик середовищ, що заповнюють внутрішній об’єм перетворювачів.

Також проведений порівняльний аналіз акустичних властивостей циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів конструкцій, що розглядалися, звукові поля яких розраховані методом зв’язаних полів і методом еквівалентних схем. Показано, що результати розрахунків майже співпадають тільки в тому випадку, коли величина механічної добротності перетворювача перевищує значення Qм=80¸100.

Бібл. 7, рис 10, табл. 1.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Leiko, O. H., Nyzhnyk, A. I., & Starovoit, Y. I. (2014). Щодо питання про випромінювання звуку циліндричними п’єзокерамічними перетворювачами різної конструкції. Електроніка та Зв’язок, 19(1), 81–94. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.1.142446
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Boriseiko V.A., Martynenko V.S., Ulitko A.F.(1977), “To the theory about vibrations of piezoceramic shells”. Mathematical physics. Vol.21, pp. 71-76. (Rus)

Berlinkur D., Kerran D., Jaffe G.(1966), “Piezoelectric and piezomagnetic materials and their applica-tion in the transducers”. Physical acoustics. Moscow, Mir. Vol.21, no.A, pp. 204-326.(Rus)

Dіdkovskij V.S., Lejko O.G., Savіn V.G. (2006), “Electroacoustic piezoceramic transducers (calcula-tion, design, construction). Education manual”. Kirovograd, "Imex-LTD". P.448 (Ukr)

Dіdkovskij V. S., Poroshin S. M., Lejko O. G., Lejko A. O., Drozdenko O.І. (2013) “Construction of electroacoustic instruments and systems for multimedia acoustic technology”. Kharkov. P. 390. (Ukr)

Korzhik A.V., Petrishchev O.N., Fillipova N.U.(2011), “Axisymmetric oscillations of a cylindrical pie-zoceramic shell of the finite height”. Electronics and communications. Vol.6, pp. 58-64. (Rus)

Leiko A.G., Nyzhnyk A.I., Starovoit Y.I. (2013), “Sound fields of piezoceramic emitters with different piezoelectric effect”. Electronics and communications. Vol.5, pp. 50-55.(Rus)

Leiko A.G., Nyzhnyk A.I., Starovoit Y.I. (2013), “Acoustic properties of the cylindrical piezoceramic emitters of the compensated and non-compensated design with longitudinal and transverse piezoe-lectric effect.” Electronics and communications. Vol.6, pp. 62-73.(Rus)