Дослідження закономірностей формування хвильових полів у пружному стрижні джерелами шумів акустичної емісії. Частина 1. Низькочастотна асимптотика хвильового поля джерел шумів акустичної емісії у стрижні з круглим поперечним перерізом

Основний зміст сторінки статті

В. В. Карпусь
Oleh Mykolaiovich Petrishchev

Анотація

За допомогою інтегрального перетворення Фур’є вирішена задача теорії пружності стосовно збудження об’ємними силами поздовжніх пласких хвиль  у нескінченному стрижні. Доведена достовірність отриманого рішення. Показано що лінійні розміри полів когерентних джерел визначають спектральний склад генерованих хвильових полів.

Бібл.6, рис. 4.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Карпусь, В. В., & Petrishchev, O. M. (2014). Дослідження закономірностей формування хвильових полів у пружному стрижні джерелами шумів акустичної емісії. Частина 1. Низькочастотна асимптотика хвильового поля джерел шумів акустичної емісії у стрижні з круглим поперечним перерізом. Електроніка та Зв’язок, 18(6), 54–61. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2013.18.6.142697
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Grinshenko V.T., Meleshko V.V. (1981), “Harmonic oscillations and waves in elastic bodies”.К.: Nau-kova dumka, P.283 (Rus)

Donnel L.G. (1982) “Beams, plates and shells”. М.: Nauka, P.567(Rus)

Koshlakov N.S., Gliner E.B.., Smirnov M.M. (1970), “Partial differential equations of mathematical physics”.. М.: High School, P.710 (Rus)

Nazarchuk Z.T., Skalsky V.R. (2009), “Acoustic emіssion dіagnostics of structural elements Engineer-ing handbook: In 3V]. V.2.Methodologіy of acoustic emіssion dіagnostics”. K.: Naukova dumka, P. 263.(Rus)

Nedoseka A.J. (2008), “Basis of calculation and diagnostics of welded structures”. К.: «INDPROM», P.816(Rus)

Smirnov V.I. (1974), “The course of higher mathematics”. Vol.2. P. 627. (Rus)