Акустичні властивості циліндричних п'єзокерамічних випромінювачів силової і компенсованої конструкцій з поздовжнім і по-перечним п’єзоефектом

Основний зміст сторінки статті

Oleksandr Hrihorovych Leiko
Oleksandr Ihorovych Nyzhnyk
Ярослав Іванович Старовойт

Анотація

Проведено чисельний аналіз властивостей звукових полів, формованих циліндричними п'єзокерамічними випромінювачами силовий і компенсованій конструкції. Розглянуто різні склади п'єзокераміки і різні схеми побудови коливальних систем, що дозволяють реалізувати у випромінювачі поздовжній або поперечний п’єзоефекти. Вивчено вплив на створюване звукове поле зміни геометричних розмірів конструкції випромінювача. Порівняльний аналіз частотних залежностей звукових полів дозволив встановити ряд тонких ефектів у їх формуванні, що залежать як від типу конструктивного виконання, так і від виду використовуваного п’єзоефекта і складу використовуваної пьезокерамики.

Бібл. 3, рис. 9, табл. 1.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Leiko, O. H., Nyzhnyk, O. I., & Старовойт, Я. І. (2014). Акустичні властивості циліндричних п’єзокерамічних випромінювачів силової і компенсованої конструкцій з поздовжнім і по-перечним п’єзоефектом. Електроніка та Зв’язок, 18(6), 62–73. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2013.18.6.142700
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Dіdkovskij V.S., Lejko O.G., Savіn V.G. (2006), “Electroacoustic piezoceramic transducers (calcula-tion, design, construction). Education manual”. Kirovograd, "Imex-LTD". P.448 (Ukr)

Dіdkovskij V. S., Poroshin S. M., Lejko O. G., Lejko A. O., Drozdenko O.І. (2013) “Construction of electroacoustic instruments and systems for multimedia acoustic technology”. Kharkov. P. 390. (Ukr)

Leiko A.G., Nyzhnyk A.I, Starovoyt Y.I. (2014), “Sound fields of piezoceramic emitters with different piezoelectric effect”. Electronics and Communication. №4. Pp. 50-55. (Rus)