Врахування не лінійності в макромоделі ОТА, застосовної для синтезу активних фільтрів високого порядку

Основний зміст сторінки статті

Александр Владимирович Богдан
Андрій Ігорович Зазерін
Anatolii Tymofiiovych Orlov

Анотація

У статті розглядається питання розробки моделі нелінійності коефіцієнта транспровідності операційного підсилювача струму. Дається аналіз існуючих підходів апроксимації з застосуванням ступеневих рядів Тейлора, описуються недоліки методу. В основній частині викладається метод апроксимації із застосуванням ортогональних поліномів Чебишева. Автор наводить результати розрахунку характеристик балансного ОТА, акцентуючи увагу на зменшення максимальної помилки апроксимації, зниження чутливості до помилок округлення при розрахунку, а також на можливість застосування поліномів високого ступеня при використанні запропонованого підходу. У роботі також порушено питання інтеграції моделі в системи автоматизованого проектування фільтрів. На закінчення наводяться результати верифікації нелінійних характеристик макромоделі ОТА, що показують високу точність імітації характеристик низькорівневої транзисторної моделі. Підкреслюється можливість застосування макромоделі для синтезу активних фільтрів високого порядку , а також оцінки з високою точністю їх частотного відгуку і гармонійних спотворень.

Бібл. 11, рис. 11.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Богдан, А. В., Зазерін, А. І., & Orlov, A. T. (2014). Врахування не лінійності в макромоделі ОТА, застосовної для синтезу активних фільтрів високого порядку. Електроніка та Зв’язок, 18(6), 88–96. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2013.18.6.142704
Розділ
Системи автоматизованого проектування

Посилання

Adrang H., Lotfi R. A. (2006), “low-power CMOS Gm-C filter for wireless receiver applications with on-chip automatic tuning system”. 2006 IEEE International symposium on circuits and systems proceedings, p. 4.

Atkison K. (1989), “An introduction to numerical analysis”. New York: Wiley, 2nd edition, p. 712.

Azhari S., Rezaei F. (2010), “High linear, high CMRR, low power OTA with class AB output stage”. International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 4, August, p. 5.

Deliyannis T., Sun Y., Fidler J.K. (1999), “Continuous-time active filter design”. Florida: CRC Press, p. 464.

El-Khatib Z., MacEachern L. (2012), “Distributed CMOS bidirectional amplifiers. Broadbanding and linearization techniques”. Analog circuits and signal processing, Springer press, p. 134.

Mohieldin A., Sanchez-Sinencio E., Silva-Martinez J. (2003), “A fully balanced pseudo-differential OTA with common-mode feedforward and inherent common-mode feedback detector”. IEEE Journal of solid-state circuits, Vol. 38, No. 4, p. 6.

Pachon R., Trefethen L. N. (2009), “Barycentric-Remez algorithms for best polynomial approximation in the chebfun system”. BIT Numerical Mathematics No.49, p. 23.

Schaumann R., Ghause M.S., Laker R. (1990), “Design of analog filters: passive, active RC and switched capacitor”. Prentice-Hall Series in Electrical and Computer Engineering, p. 528.

Van-Deun J., Trefethen L. N. (2011), “A robust implementation of the Caratheodory-Fejer method”. BIT Numerical Mathematics, p. 12.

William H., Flannery B., Teukolsky S., Vetterling W. (2007), “Numerical recipes. The art of scientific computing”. New York: Cambridge University Press. 3rd Edition, p. 1235.

Zheng Y. (2008), “Operational transconductance amplifiers for gigahertz applications”. Ontario, Queen’s University, p. 159.