Температурні властивості напівпровідникових резонансних структур з електронним керуванням

Основний зміст сторінки статті

Yurii Viktorovych Didenko
Vitalii Ivanovych Molchanov
V. M. Pashkov
Dmytro Dmytrovych Tatarchuk
A. S. Franchuk

Анотація

Розглянуто p-i-n діоди як багатошарові електродинамічні системи. Показано, що в таких системах можливе виникнення електромагнітного резонансу E-типу. На основі цього підходу отримано аналітичні вирази для оцінювання температурних залежностей параметрів таких приладів. Експериментально досліджено температурні властивості резонансних систем на основі p-i-n діодів, виготовлених із кремнію та арсеніду галію, а саме залежність резонансної частоти і власної добротності від температури в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Показано доцільність використання p-i-n діодів як керованих резонансних структур у надвисокочастотному діапазоні.

Бібл. 5, рис. 3, табл. 1.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Didenko, Y. V., Molchanov, V. I., Pashkov, V. M., Tatarchuk, D. D., & Franchuk, A. S. (2013). Температурні властивості напівпровідникових резонансних структур з електронним керуванням. Електроніка та Зв’язок, 18(5), 9–12. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2013.18.5.142739
Розділ
Твердотільна електроніка

Посилання

Poplavko Y., Molchanov V., Pashkov V., Furman E., Lanagan M. (2007), “Frequency tunable micro-wave dielectric devices”. Telecommunication and Radio Engineering, Begell House Press, USA. Vol.66, Issue 15, pp. 1371–1379.

Voronkin A.S. (2008), “The automated simulation of parameters of passive lumped elements and line-building-out networks in RF/UHF devices”. Luhansk, Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho uni-versytetu imeni Volodymyra Dalia. Vol. 1Е [Online resource]. http://nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2008-1E/08vassvp.htm. (Rus)

Molchanov V.I., Pashkov V.M., Tatarchuk D.D. (2000), “The semiconductor combined structures with E-type dielectric resonance”. Electronics and Communications. Vol. 9, pp. 55–58. (Ukr)

Molchanov V.I., Pashkov V.M., Tatarchuk D.D., Yeremenko A.V. (2003), “The semiconductor resonant structures with electronic control”. Electronics and Communications. Vol. 19, pp. 17–19. (Ukr)

Tatarchuk D.D., Molchanov V.I., Didenko Yu.V., Franchuk A.S. (2013), “The resonance properties of p-i-n-diodes in the UHF range”. Visnyk KhNTU. Vol. 2(47), pp. 339–342. (Ukr)