Метод управління трафіком IPTV

Основний зміст сторінки статті

V. A. Artemenko
K. A. Artemenko

Анотація

Аналіз відомих методів управління трафіком IPTV показує, що більшість з них не забезпечують бажану рівномірність завантаження мереж в силу того, що вони не враховують характер самоподібності мережевого трафіку. Побудована на основі тимчасових інтервалів математична модель розкиду часу доставки пакета враховує час затримки між пристроями при передачі по мережі, час затримки на кожному проміжному комутаторі мережі і час додаткової затримки комутатора при завантаженні, але не враховує фрактальний характер процесу в мережі.

Відома математична модель розкиду пакету на основі тимчасових інтервалів також не враховує фрактальність процесу в мережі IPTV.

Завдання полягає у завчасному формуванні оцінок прогнозу затримки для різних моментів часу. Для вирішення такого завдання пропонується математична модель оцінки прогнозу з урахуванням самоподібності трафіку IPTV і на основі отриманої математичної моделі новий (проактивний) метод управління трафіком IPTV. Оптимальна оцінка прогнозу затримки для певного моменту часу, визначена з урахуванням параметра самоподібності або Херста. Імітаційне моделювання процесів мережі IP показало, що запропонований метод управління трафіком IPTV працює ефективно при введенні двох додаткових порогових значень оцінки прогнозу затримок.

Бібл. 9.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Artemenko, V. A., & Artemenko, K. A. (2013). Метод управління трафіком IPTV. Електроніка та Зв’язок, 18(3), 70–75. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2013.18.3.158591
Розділ
Системи телекомунікацій зв'язку та захисту інформації

Посилання

Addie R, Zukerman M., Neame T. (1995), “Fractal Traffic: Measurements, Modelling and Performance Evaluation, Proceeding of IEEE INFOCOM’95”.

Banya E.N. (2008), “Computer networks, Tutorial: Publishing House K.” Korneichuk. P. 264.(Rus)

Bogdanova N.V. (2008), “The method that is capable of pіdvischennya efektivnostі upravlіnnya telekomunіkatsіynimi seines”. The Abstract. Kiev. (Rus)

Dmitry Tarasov (2012), “Studies performance monitoring system of next generation networks.” The Abstract. St. Petersburg. (Rus)

Gorodetsky A. J., Zaborowski In. C. (2000), “Informatics. Fractal processes in computer networks: a training manual”. St. Petersburg: St. Petersburg State University, P. 100. (Rus)

Makolkin, M. A. (2012), “Methods for assessing service quality IPTV: Tutorial”. Publishing House of the SUT. P. 16. (Rus)

Olifer V.G., Olifer N.A. (2002), "Computer networks. Principles, technologies, protocols, 2nd ed.” St. Peter Press, P. 680 (Rus)

Willinger W., Taqqu M. S., Erramilli A. (1996), “A Bibliographical Guide to Self-Similar Traffic and Performance Modelling for Modern High-Speed Networks, Stochastic Networks.” Theory and Applications, Oxford University Press. P. 128.

Stallings W. (2003), “Modern computer networks.” [2nd ed.], [Lane. from English.]. Peter, P. 783 (Series "Classic computer science»). (Rus)