Дослідження потенційної точності та роздільної здатності фазового багаточастотного методу вимірювання відстаней

Основний зміст сторінки статті

О.М. Шинкарук
В.Р. Любчик
Т.О. Дементьєв

Анотація

Розглянуто особливості впливу умов ви мірювання відстаней фазовим багаточастот ним методом на точність результатів вимірю вання та роздільну здатність. Побудовані за лежності цих величин відносно вибору часто тних характеристик вимірювальних сигналів

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Шинкарук, О. ., Любчик, В. ., & Дементьєв, Т. . (2011). Дослідження потенційної точності та роздільної здатності фазового багаточастотного методу вимірювання відстаней. Електроніка та Зв’язок, 16(3), 78–82. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2011.16.3.265278
Розділ
Методи та засоби обробки сигналів і зображень

Посилання

K. Horyashchenko and V. Lyubchyk, “Impulsive-phasea method of measuring the distance to damageof low-frequency communication lines”, Bulletin of Podillia Technological University. Technical sciences.-Khmelnytskyi, no. 1, pp. 196–200, 2003

V. Lyubchyk, “Development of a phase method for measuring distances to two objects”, VisnykPodillia Technological University. Technical sciences, vol. 3, no. 2, pp. 108–114, Jan. 2004.

V. Lyubchyk and A. Mostavlyuk, “Phase iterativemethods of measuring distances”, VisnykPodillia Technological University. Technicalsciences, no. 5, pp. 163–168, 2004.

V. Lyubchyk, Y. Senchyshina, G. Paraska, and O. Carpet, “Development of analyticalphase method of measuring distances tothree objects”, Visnyk Khmelnytskyinational university. Technical sciences, no. 2, pp. 142–147, 2009

G. Paraska, O. Shynkaruk, and V. Lyubchyk, “Theoretical foundations of phase measurementsdistances to several objects”, Electronicsand communication, no. 3, pp. 82–86, 2010.