Методика розрахунку передатних характеристик п’єзокерамічного перетворювача у режимі випромінювання ультразвукових хвиль. Частина 2. Розрахунок коефіцієнта механоакустичного перетворення в режимі збудження нормальних хвиль Лемба

Основний зміст сторінки статті

Oleh Mykolaiovych Petryshchev
M. I. Romanyuk

Анотація

На основі спільного рішення задачі про збудження нормальних хвиль Лемба системою об'ємних і поверхневих навантажень побудована математична модель електроакустичного перетворювача з дисковим п'єзоелектричним елементом, механічний контакт якого з ізотропною пластиною здійснюється через шар узгоджуючої рідини. Показано, що при односторонньому доступі до пластини однаково ефективно збуджуються як симетричні, так і асиметричні хвилі Лемба. Встановлено, що радіальний розмір області механічного контакту істотно впливає на ефективність збудження ультразвукових коливань заданої довжини хвилі. Введено і дано тлумачення фізичного змісту поняття «хвильова характеристика перетворювача». Виконано дослідження кінематичних характеристик симетричних і асиметричних хвиль Лемба. Показано, що перетворювач з диском невеликого, порівняно з товщиною пластини, діаметра, ефективно збуджує першу симетричну і першу асиметричну хвилі Лемба, які в сукупності своїй утворюють поверхневу хвилю типу хвилі Релея Вищі нормальні хвилі Лемба мають на порядок менші рівні що, формує на електричному виході приймача ультразвукових хвиль шумоподібний сигнал.

Бібл.4, рис.7. 

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Petryshchev, O. M., & Romanyuk, M. I. (2015). Методика розрахунку передатних характеристик п’єзокерамічного перетворювача у режимі випромінювання ультразвукових хвиль. Частина 2. Розрахунок коефіцієнта механоакустичного перетворення в режимі збудження нормальних хвиль Лемба. Електроніка та Зв’язок, 19(5), 107–120. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.5.38829
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Petrishchev O. N, Sharapov V. M, Romanyuk M. I, Sotula Zh. V. (2014), “Method for calculation of piezo-ceramic transducer transmission characteristics in the mode of ultrasonic waves radiation. Part 1”. Electronics & Communications. Vol. 19, No. 4(81). Pp. 67-82. (Rus)

V. Nowacky. (1975), “Theory of Elasticity”. M.: Mir, P. 873. (Rus)

Grinchenko V. T., Myleshko V. V. (1981), “Harmonic Waves in elastic bodies”. Kiev: Naukova Dumka, P. 283. (Rus)

Petrishchev O. N. (2007), “Electromagnetic excitation of the metal sheets radially propagating of Lamb waves. Actual aspects of the physical and mechanical researches. Acoustics and Waves”. Kiev: Naukova Dumka, Pp.259 – 273. (Rus)