Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту температуропровідності внутрі-шнього шару при ФТА перетворенні

Основний зміст сторінки статті

Oleksii Viktorovych Bogdanov

Анотація

В статті розглянуто залежність амплітуди та фази стаціонарного пружного коливання, які виникають у  тонкому  тришаровому пакеті, від зміни однієї з фізичних характеристик внутрішнього шару. Дана робота присвячена  впливу на пружні коливання коефіцієнта температуропровідності. Зовнішні шари пакету виконані з однакового матеріалу. Постановка задачі виконана в рамках теорії незв’язаної термопружності. Отримані результати показують нелінійну залежність пружних коливань від вказаного параметру.

Библ. 6, рис. 3.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Bogdanov, O. V. (2015). Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту температуропровідності внутрі-шнього шару при ФТА перетворенні. Електроніка та Зв’язок, 20(1), 73. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.1.39828
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Бабаев А. Э. Термооптическое возбуждение четырехслойного пакета, содер-жащего электроупругий элемент / Бабаев А. Э., Савин В. Г., Богданов А. В. Сот-ников А. В. // Электроника и связь. — 2002. – №15. – с. 20–24 2. Гузь А. Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах. / Гузь А. Н., Голов-чан В. Т.– К.: Наукова думка, 1972. – 254 с. 3. Кикоин И. К. Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. акад. И. К. Кикоина. – М.: Атомиздат, 1976, – 1008 с. 4. Коваленко А. Д. Термоупругость. — К.: Вища школа, 1975. – 216 с. 5. Корнаухов В. Г. Тепловое разрушение полимерных элементов конструкций при моногармоническом деформировании // Прикладная механика. – 2004. – Т. 40, № 6. – с. 30–70. 6. Лямшев Л. М. Лазерное термооптическое возбуждение звука / Отв. ред. В. И. Ильичев; АН СССР, Акустический институт им. Н. Н. Андреева – М.: Наука, 1989. – 237 с.