DOI: https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.2.47741

Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (частина 3)

Олексий Володимирович Коржик, Олег Миколайович Петріщев, Наталия Владимировна Богданова

Анотація


На основі результатів розв’язання наскріз-
ної задачі про прийом звуку сферичним елект-
ропружним перетворювачем з розрізними еле-
ктродами, який представлено у вигляді суціль-
ної тонкої п’єзокерамічної оболонки, та отри-
маних виразів для відшукання невідомих коефі-
цієнтів центрально-симетричних та вісе-
симетричних складових повного розв’язку за-
дачі - показано напрямки адитивної обробки
вихідних електричних сигналів для отримання
певної просторової вибірковості.
Електродування подано парою симетрич-
них напівсферичних електродів, які розділено
по екватору сфери та навантажено на окремі
незалежні електричні опори. Бібл. 7, рис. 2.


Ключові слова


прийом звукових хвиль; сферична оболонка; п’єзокерамічний перетворювач; наскрізна задача; розрізні зелектроди; електричні опори; чутливість; характеристика направлеості

Повний текст:

PDF

Посилання


Aronov B.S. (1990), The piezoceramics electro-mechanics trancdusers. Energoatomizdat. P.271.(Rus)

Gobson E. The theory of spherical and ellipticall functions. Izd.inostr. lit.1952.-584 p. (Rus).

Korzhyk O.V. (2010), About the specific of electro-mechanics trancdusers- recivers with two group electrodes. Electronics and communication. No2, Pp. 224-230 (Ukr)

Korzhyk O.V. (2013), The accounting of electrodes type on spherical electroelastic audio transduser in “through acoustic reciving task” by multy-mode system. Electronics and communication. No1. Pp. 76-88 (Ukr).

Korzhyk O.V. Petrishev O.M. (2014), To the determination of boundary conditions in “through acoustic reciving task” by spherical electroelastics piezo- receiver with dissected electrical electrodes. Electronics and communication. Vol.19, No3(80), Pp. 77-97 (Rus)

Korzhyk O.V., Petrishev O.M. (2014), About one method of computation AFC of sensitivity spherical piezoelastics (part 1). Electronics and communications. Vol.19, №6(83), Pp. 94-109 (Ukr)

Korzhyk O.V., Petrishev O.M., Bogdanova N.V. (2015), About one method of computation AFC of

sensitivity spherical piezoelastics (part 2). Electronics and communications. Vol.20, №1(84), Pp. 57-64

(Ukr)
Copyright (c) 2015 Електроніка та зв'язок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.