Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (частина 3)

Основний зміст сторінки статті

Олексий Володимирович Коржик
Олег Миколайович Петріщев
Наталия Владимировна Богданова

Анотація

На основі результатів розв’язання наскріз-
ної задачі про прийом звуку сферичним елект-
ропружним перетворювачем з розрізними еле-
ктродами, який представлено у вигляді суціль-
ної тонкої п’єзокерамічної оболонки, та отри-
маних виразів для відшукання невідомих коефі-
цієнтів центрально-симетричних та вісе-
симетричних складових повного розв’язку за-
дачі - показано напрямки адитивної обробки
вихідних електричних сигналів для отримання
певної просторової вибірковості.
Електродування подано парою симетрич-
них напівсферичних електродів, які розділено
по екватору сфери та навантажено на окремі
незалежні електричні опори. Бібл. 7, рис. 2.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Коржик, О. В., Петріщев, О. М., & Богданова, Н. В. (2015). Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (частина 3). Електроніка та Зв’язок, 20(2). https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.2.47741
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Aronov B.S. (1990), The piezoceramics electro-mechanics trancdusers. Energoatomizdat. P.271.(Rus)

Gobson E. The theory of spherical and ellipticall functions. Izd.inostr. lit.1952.-584 p. (Rus).

Korzhyk O.V. (2010), About the specific of electro-mechanics trancdusers- recivers with two group electrodes. Electronics and communication. No2, Pp. 224-230 (Ukr)

Korzhyk O.V. (2013), The accounting of electrodes type on spherical electroelastic audio transduser in “through acoustic reciving task” by multy-mode system. Electronics and communication. No1. Pp. 76-88 (Ukr).

Korzhyk O.V. Petrishev O.M. (2014), To the determination of boundary conditions in “through acoustic reciving task” by spherical electroelastics piezo- receiver with dissected electrical electrodes. Electronics and communication. Vol.19, No3(80), Pp. 77-97 (Rus)

Korzhyk O.V., Petrishev O.M. (2014), About one method of computation AFC of sensitivity spherical piezoelastics (part 1). Electronics and communications. Vol.19, №6(83), Pp. 94-109 (Ukr)

Korzhyk O.V., Petrishev O.M., Bogdanova N.V. (2015), About one method of computation AFC of

sensitivity spherical piezoelastics (part 2). Electronics and communications. Vol.20, №1(84), Pp. 57-64

(Ukr)