Механізми поляризації у термостабільній БЛТ кераміці на надвисоких частотах Частина 2: Придушення «м’якої» моди парамагнетизмом

Основний зміст сторінки статті

Юрій Вікторович Діденко
Юрий Михайлович Поплавко

Анотація

Об'єктами дослідження є вакансійні перовскітоподібні структури BaLn2Ti4O12 (БЛТ). Ці полікристалічні діелектрики виділяються серед багатьох інших СВЧ діелектриків тим, що їх проникність ε в кілька разів вища, ніж в інших типах СВЧ кераміки. Процес електронної релаксації із вкрай низькою енергією активації не впливає на НВЧ втрати, але визначає термостабільність БЛТ. Час релаксації дуже малий за рахунок нанорозмірних кластерів, електронних за своєю природою і вбудованих в структуру БЛТ. Діелектричні втрати в кераміці цього типу пов'язані зі структурним розупорядкуванням, особливо якщо присутня друга полярна фаза. Бібл. 3, рис. 4, табл. 2.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Діденко, Ю. В., & Поплавко, Ю. М. (2015). Механізми поляризації у термостабільній БЛТ кераміці на надвисоких частотах Частина 2: Придушення «м’якої» моди парамагнетизмом. Електроніка та Зв’язок, 20(2). https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.2.47778
Розділ
Твердотільна електроніка

Посилання

Belous A. G., Butko V. I., Novitskaia G. N., Poplavko Y. M., Ushatkin E. F. (1985), “Dielectric spectra of perovskites La2/3–xM3xTiO3”. Solid State Physics. Vol. 27, no. 7, pp. 2013–2017. (Rus)

Butko V. I., Belous A. G., Polianetskaia S. V. [et al.] (1984), “Electrical parameters of the solid solutions titanates of rare earths”. Ukrainian Chemistry Journal. Vol. 50, no. 11, pp.

–1142. (Rus)

Poplavko Y., Borisov V., Molchanov V. (1994), “Microwave dielectric relaxation in barium lanthanide tetratitanates (BLT)” Ferroelectrics. Vol. 156, no. 1, pp. 351–356.