Можливості класифікатора зображень на основі ART1-мережі

Основний зміст сторінки статті

Liudmyla Dobrovska
Iryna Dobrovska

Анотація

Щоб створити систему розпізнавання медичних зображень, необхідно враховувати діапазон можливих перетворень вхідного сиг-налу, що надходить від об’єкта спостереження. У зв’язку з цим основною вимогою для розпізнавання образів є створення такого класифікатора, який був би інваріантним щодо різних трансформацій. Задачу класифікації зображень розв’язували експериментально в середовищі системи MATLAB. Встановили, що 1) під час класифікації зображень за наявності не більше 40 % шуму АРТ1-мережа обирає зафіксований в асоціативній пам’яті вектор-прототип, який найбільше корелює з ним; 2) асоціативна пам’ять на основі АРТ1-мережі за ефективністю еквівалентна асоціативній пам’яті у вигляді бінарного одношарового лінійного асоціатора на основі псевдооберненого правила; вона не здатна виконувати функції інваріантного класифікатора.


Бібл.6, рис. 5, табл. 6.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Dobrovska, L., & Dobrovska, I. (2016). Можливості класифікатора зображень на основі ART1-мережі. Електроніка та Зв’язок, 21(2), 41–48. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2016.21.2.65858
Розділ
Методи та засоби обробки сигналів і зображень
Біографія автора

Liudmyla Dobrovska, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доцент каф. Біомедична кібернетика ФБМІ

Посилання

Albert, A. (1972). Regression and the Moore-Penrose Pseudoinverse, New York: Academic Press. – 180 p.

Carpenter, G. A. and Grossberg, S. (1987). A massively parallel architecture for a self-organizing neu-ral pattern recognition machine. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, vol. 37, pp. 54 – 115

Martin Hagan, Howard Demuth, B. Mark. Beale (2002). Neural Network Design. USA: Colorado Uni-versity Bookstore, Р. 734.

Dobrovskaya, L. M., Dobrovskaya, I. A. (2015). Theory and practice of neural networks, Ukrainian: NTU "KPI" Publisher Polytechnic, Р. 396. (Ukr.)

Haykin, S. (2006). Neural networks: a complete course. 2nd ed. Moscow, Williams Publ., Р. 1104. (Rus.).

Fadeev, D. K., Faddeev, V. N. (2002). Computational methods of linear algebra. 3rd ed., Sr. - St. Pe-tersburg: Lan, Р. 736. (Rus.).