DOI: https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.6.70830

Порівняльний аналіз енергетичних параметрів і достовірності прийому OFDM-сигналів з різним числом піднесучих частот

С. Осипчук, Л. А. Урывский

Анотація


У роботі на підставі результатів імітаційного моделювання доведена ефективність застосування оптимального коефіцієнта підсилення  для OFDM-сигналів. У цьому випадку вдається досягти незалежності енергетичних характеристик та достовірності прийому групового сигналу, сформованого за технологією OFDM, від числа піднесучих . При цьому показано, як саме значення оптимального коефіцієнта посилення  залежить від числа піднесучих . Запропоновано аналітичний вираз для визначення оптимального коефіцієнта посилення , що реалізується на підставі рішення інтегрального рівняння, в якому визначено вигляд щільності розподілу амплітуд сигналу, що посилюється, та вимоги щодо достовірності обробки сигналів, а значення  є шуканим. Результати визначення  є продуктом статистичного моделювання. Знання  дає можливість провести розрахунок відповідного значення енергетичного параметру каналу зв’язку  (відношення сигнал/шум), яке, в свою чергу, є підставою для подальшого аналітичного розрахунку значень помилки символу  і помилки біта  по кожному значенню. Обґрунтований ефект описаної методики формування групових OFDM-сигналів дозволяє гнучко використовувати дану технологію як інструмент багатостанційного доступу в таких перспективних системах зв'язку, як LTE, та інших подібних технологіях. Крім того, дана властивість характеризує технологію OFDM як потенційно ефективну в каналах з багатопроменевим розповсюдженням, оскільки зміна числа під  без шкоди енергетиці прийнятого променя дозволяє управляти тривалістю одиночного символу залежно від реальних умов запізнювання променів, знижуючи вплив фактора багатопроменевості на якість прийому. Втрати достовірності при використанні технології OFDM щодо одночастотної передачі можна компенсувати вибором відповідної сигнально-кодової конструкції, що містить перешкодостійкий код з необхідними параметрами.

Бібл. 5, рис. 11, табл. 1.


Ключові слова


OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); імітаційна модель; число піднесучих частот; ПІК-фактор; оптимальний коефіцієнт підсилення; ймовірність помилки; енергетичний параметр каналу зв’язку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Chang, R. W. (1970). Orthogonal Frequency Division Multiplexing. U.S Patent 3388455, Jan 6, 1970, Filed Nov.4.1966.

Ramjee Prasad. (2004). OFDM for Wireless Communications systems. Artech House Publishers.

Arunabha Ghosh; Jun Zhang; Jeffrey G. Andrews. (2010). Fundamentals of LTE.; Rias Muhamed. Prentice Hall, Р. 464.

(2012). An Overview: Peak to Average Power Ratio in OFDM system & its Effect; Arun Gangwar, Manushree Bhardwaj, International Journal of Communication and Computer Technologies. Volume 01 – No.2, Issue: 02 September Рp. 22-25.

Uryvsky, L., Osypchuk, S. (2013). OFDM signal energy characteristics research in channel with permanent parameters. Telecommunication Sciences, Volume 4, Number 2, Рp. 22-27.


Перелік посилань за IEEE 2006
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Електроніка та зв'язок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.