Формування множини шляхів які не перетинаються між граничними маршрутизаторами мережі MPLS

Основний зміст сторінки статті

Yu. Kulakov
M. A. Dybrova
A. V. Kohan

Анотація

У статті запропоновано спосіб організації багатошляхової маршрутизації в мережі MPLS. Формування таблиць міток здійснюється на основі модифікованого методу «гілок і меж», при якому одночасно формується множина шляхів які не перетинаються з мінімальною часовою складністю. В якості основного критерію при формуванні дерева шляхів виступає ступінь вершин. Шлях продовжується до вершини з мінімальним ступенем. Запропоновано алгоритм формування таблиць міток між граничними маршрутизаторами мережі MPLS. Процес формування таблиць міток здійснюється за допомогою протоколу розподілу міток LDP шляхом обміну сигнальними пакетами між суміжними маршрутизаторами. Наведена часова діаграма і приклад формування таблиць міток між граничними маршрутизаторами мережі MPLS.

Визначено обчислювальна складність запропонованого алгоритму та наведено порівняння її з обчислювальною складністю алгоритму Дейкстри.

Бібл. 5, рис. 2, табл. 8.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Kulakov, Y., Dybrova, M. A., & Kohan, A. V. (2016). Формування множини шляхів які не перетинаються між граничними маршрутизаторами мережі MPLS. Електроніка та Зв’язок, 21(1), 50–55. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2016.21.1.80594
Розділ
Системи телекомунікацій зв'язку та захисту інформації

Посилання

Lemeshko, A. V., Evseeva, O. Yu., Garkusha, S. V. (2015). Research on Tensor Model of Multipath Routing in Telecommunication Network with Support of Service Quality by Greate Number of Indices. Telecommunications and RadioEngineering. Vol.73. No 15. Pp. 1339-1360.

Mahalakshmi, C., Ramaswamy, M. (2012). Multipath Data Transfer Scheme for Virtual Private Networks. International Journal of Computer Applications. Volume 44. No.8. Рp.27-31.

Kulakov, Y., Kogan, A. (2014). The method of plurality generation of disjoint paths using horizontal exclusive scheduling. The science advanced. Issue 9. Pp.16-18.

Dibrova, M., Kogan, A., Kutsenko, V. (2015). The process of designing traffic in Grid systems. Proceedings of the National Technical University of Ukraine "KPI": Informatics, Management and Computer Science. K.: OOO "VEK +", Vol. 62. Pp.65-69. (Rus)

RFC 3036 LDP Specification. L. Andersson, P. Doolan, N. Feldman, A. Fredette, B. Thomas. January 2001 http://www.ietf.org/rfc/rfc3036.txt