ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛИХ ІНТЕГРУВАННЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ

Основний зміст сторінки статті

Volodymyr Yakovych Romashko
Larysa Mykolaivna Batrak

Анотація

Проаналізовано вимоги, що ставляться до методів розрахунку перехідних процесів в перетворювачах, які можуть бути використані при побудові їх систем керування. Відзначено, що однією
з головних вимог при керуванні перетворювачем в режимі реального часу, а також упереджувального керування, є можливість експериментального визначення основних параметрів, що входять в розрахункові формули. Вказано недоліки класичного методу розрахунку перехідних процесів, пов’язані з недостатньо формалізованою процедурою визначення сталих інтегрування. Проаналізовано фізичний смисл сталих інтегрування і на основі проведеного аналізу запропоновано формалізовану процедуру їх визначення при використані якої усі необхідні параметри можуть бути визначені експериментально, або попередньо розраховані.

Бібл. 10, рис. 1, табл. 1.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Romashko, V. Y., & Batrak, L. M. (2017). ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛИХ ІНТЕГРУВАННЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ. Електроніка та Зв’язок, 22(2), 27–32. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2017.22.2.94434
Розділ
Електронні системи
Біографії авторів

Volodymyr Yakovych Romashko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Кафедра промислової електроніки

професор

 

Larysa Mykolaivna Batrak, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Кафедра промислової електроніки

старший викладач

 

Посилання

L. A Bessonov. Teoretycheskye osnovy élektrotekhnyky. Élektrycheskye tsepy [The theory of Electrical Engineering. Electrical circuits: a textbook]. Moskow: Gardariki, 2007.

Verbytskyi Ye. Systemy uperedzhuvalʹnoho keruvannya impulʹsnymy peretvoryuchamy, [Predictive control systems in DC-DC converters], Tekhnichna electrodynamica. Kyiv. 2012, no. 3. Pp. 123-124.

Sigorsky V. P, Petrenko A. Osnovy teorii elektronnykh skhem [Fundamentals of the theory

of electronic circuits]. Kyiv: Vyshcha Shkola, 1971.

Shebes M.R, Kablukova М.В. Zadachnyk po teoryy lyneynykh élektrycheskykh tsepey, [Tasks on the theory of linear electric circuits. - M.: Vysshaya Shkola, 1990. 544 p.

Zhuikov V. Ja., Romashko V. Ja. Perekhidni protsesy: navchalʹnyy posibnyk [Transient processes: textbook.] - Kyiv: NTUU "KPI". 2010. 184 p.

A. G. Beccuti, G. Papafotiou, R. Frasca and M. Morari, Explicit Hybrid Model Predictive Control

of the dc-dc Boost Converter, in Proc. IEEE PESC, pp. 2503 – 2509, 2007.

DOI: 10.1109/PESC.2007.4342407

S. Y. Chae, B.C. Hyun, P. Agarwal, W.S. Kim, B.H. Cho, “Digital predictive feed-forward controller for a dc-dc converter in PDP”, in Proc. IEEE APEC 2007, pp. 894-898.

DOI: 10.1109/APEX.2007.357621

De Keyser, R. M. C. “A Gentle Introduction to Model Based Predictive Control”. in Europen Union EC-ALFA-PADI 2 Int. Conference on “Control Engineering and Signal Processing”, Piura, 1998.

Soeterboek, A. R. M., Verbruggen, H. B., Van den Bosch P. P. J. and M. Bulter ”On the unifications

of predictive control algorithms”. in Proc. Of the 29 th IEEE Conference on Decision and Control, 1990.

Sommer, S. “Model-based predictive control methods based on non-linear and bilinear parametric system descriptions“ іn Advances in Model-Based Predictive Control (C.R. Clark, Ed., Oxford University Press, Oxford), 1994, pp. 192 - 204.