(1)
Bogdanov, O. V. Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту температуропровідності внутрі-шнього шару при ФТА перетворенні. Електр.Зв’яз. 2015, 20, 73.