(1)
Терещенко, Т. О.; Ямненко, Ю. С.; Хохлов, Ю. Х. Підвищення завадостійкості передачі біотелеметричних даних. Електр.Зв’яз. 2015, 20, 50.