(1)
Трапезон, К. А.; Трапезон, А. Г. Варіант методу симетрії при дослідженні коливань кругової пластинки з лінійно-змінною товщиною. Електр.Зв’яз. 2015, 20, 98.