(1)
Діденко, Ю. В.; Поплавко, Ю. М. Механізми поляризації у термостабільній БЛТ кераміці на надвисоких частотах Частина 2: Придушення «м’якої» моди парамагнетизмом. Електр.Зв’яз. 2015, 20.