[1]
О. . Борисов, Б. . Лупина, і І. . Дейнека, «Вимірювання динамічних параметрів мікромеханічного терморезисторного перетворювача з використанням програмно-апаратного комплексу NI Elvis IІ», Електр.Зв’яз., т. 16, вип. 5, с. 5–12, Трав 2012.