[1]
Є. . Подорожна, А. . Святинюк, і А. . Коржик, «Закономірності формування спрямованих властивостей багатомодового перетворювача у присутності акустичного екрану», Електр.Зв’яз., т. 16, вип. 3, с. 190–194, Бер 2011.