[1]
. Є. . Короткий і О. . Лисенка, «Поведінкова модель інтегрального маршрутизатора», Електр.Зв’яз., т. 16, вип. 3, с. 221–225, Бер 2011.