[1]
O. V. Bogdanov, «Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту температуропровідності внутрі-шнього шару при ФТА перетворенні», Електр.Зв’яз., т. 20, вип. 1, с. 73, Сер 2015.