[1]
Т. О. Терещенко, Ю. С. Ямненко, і Ю. Х. Хохлов, «Підвищення завадостійкості передачі біотелеметричних даних», Електр.Зв’яз., т. 20, вип. 1, с. 50, Лип 2015.