[1]
Н. А. Николов і Д. А. Супрунюк, «Віртуальний фантом сцинтиграфічного зображення нирки з 99mTc-ДМСА», Електр.Зв’яз., т. 20, вип. 1, с. 42, Лип 2015.