[1]
Ю. В. Діденко і Ю. М. Поплавко, «Механізми поляризації у термостабільній БЛТ кераміці на надвисоких частотах Частина 2: Придушення ‘м’якої’ моди парамагнетизмом», Електр.Зв’яз., т. 20, вип. 2, Лип 2015.