Том 20, № 4 (2015)

Зміст

Твердотільна електроніка

Реєстрація модуляційно-поляризаційним методом механічних напружень в поверхневих плівках на твердотільній підкладці PDF
Остап Олегович Олійник, Б. А. Циганок 9-14

Cилова електроніка

Взаємозв’язок нестабільності струму електромагнітної системи та прискорюючої напруги електронно-променевої гармати технологічного обладнання PDF (Русский)
Т. В. Руденко, Ю. В. Руденко 15-20
Визначення кратності ШІМ напруги інвертора за значенням коефіцієнта гармонік на основі подвійного ряду Фур’є PDF
Є. В. Вербицький 21-28

Біомедичні прилади та системи

Когерентность и фазовая синхронизация электрической активности головного мозга PDF (Русский)
А. О. Попов, Антон Ваврещук, А. М. Канайкин 36-45
Акустичні мембрани в широкосмугових електроакустичних трак-тах приладів для діагностики слуху людини PDF (Русский)
Сергій Анатолійович Найда, Валерія Віталіївна Бурикіна 46-52

Акустичні прилади та системи

Спрямованість випромінювання звуку лінійними масивами Бесселя. Частина 2 PDF (Русский)
Світлана Андріївна Луньова, И. Н. Санжара 53-60
Принципи математичного моделювання акустооптичних комірок PDF (Русский)
Анастасія Миколаївна Михеєва, Олег Миколайович Петріщев, Александр Владимирович Богдан 61-72
Вплив електричного навантаження на вимушені коливання поперечно поляризованих п’єзокерамічних стержнів PDF
Олександр Ігорович Безверхий, Л. П. Зінчук, В. Л. Карлаш 73-76
Використання графічного програмування для організації аналізаторів спектру комбiнованого типу PDF
Игорь Андреевич Третьяков, Ярослав Леонидович Сичков, Эдуард Швець, Алексей Владимирович Коржик 77-88
Звук рухомого точкового джерела PDF
Віталій Пантелєйович Заєць, Светлана Геннадьевна Котенко 89-93

Теорія сигналів та систем

Оцінка впливу нелінійності фазової частотної характеристики тракту на якість музичних сигналів PDF (Русский)
Наталия Владимировна Богданова, Аркадій Миколайович Продеус 29-35

Системи автоматизованого проектування

Проектування цифрових фільтрів в середовищі пакета схемотехнічного моделювання Micro-Cap PDF
Олексій Анатолійович Бритов, В. Г. Артюхов 106-114

Системи телекомунікацій зв'язку та захисту інформації

Характеристики і параметри сучасних систем мобільного зв’язку PDF (Русский)
Станіслав Володимирович Денбновецький, Едуард Дзюра, А. В. Дзюра 94-99
Життєвий цикл критичної IT-інфраструктури PDF
Я. Ю. Дорогий 100-105