Том 20, № 5 (2015)

Зміст

Твердотільна електроніка

Математична модель міжвузлового аспекту просторової кристалічної решітки PDF (Русский)
Ганна Вікторівна Шевлякова, Л. М. Королевич, Олександр Васильович Борисов 6-14

Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

НВЧ газорозрядний світильник на парах сірки PDF (Русский)
Володимир Володимирович Перевертайло, А. Кузьмичєв, А. В. Мумладзе 15-21
Аналіз підсилення квантових каскадних лазерів PDF (Русский)
Володимир Іванович Тимофєєв, И. В. Шаленко 22-28

Cилова електроніка

Коректор коефіцієнта потужності з адаптивним цифровим керуванням по піковому струму PDF
Ю. С. Демченко, В. В. Рогаль 29-35
Особливості розрахунку спектру напруги, модульованої по закону ШІМ І і ІІ на основі подвійного ряду Фур’є PDF
Є. В. Вербицький 36-45

Біомедичні прилади та системи

Можливості багаточастотної імпедансометрії середнього вуха людини PDF (Русский)
Сергій Анатолійович Найда, Олена Русланівна Кирильчик 52-57
Система реєстрації, обробки і аналізу сигналу поверхневої міографії PDF
Арсен Савчук, Борис Іванович Лупина, О. О. Борисов 58-63

Акустичні прилади та системи

Дослідження характеристик силових полів джерел пружних хвиль в оптично прозорих п'єзоелектричних кристаллах PDF (Русский)
Анастасія Миколаївна Михеєва, Олег Миколайович Петріщев, Александр Владимирович Богдан 64-75

Теорія сигналів та систем

Метод оптимального стиснення даних в системах медичного моніторингу PDF (Русский)
А. Карпов, Е. Антоненко, В. Катрич, Н. Мустецов 46-51