Інформація про автора

Yin, Chengliang, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", КНР

  • Том 22, № 5 (2017) - Телекомунікації та захист інформації
    Оцінювання ймовірнісних процесів у безпроводових мережах стандарту 802.11
    Анотація  PDF (English)