Випромінювання гідроакустичних сигналів планарними антенними решітками, утвореними із циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів

Олександр Ігорович Нижник
Кафедра Акустики та Акустоелектроніки, КПІ ім. Ігоря Сікорського
March, 2018
Повний текст (зовнішнє посилання)
 

Реферат

Дисертацію присвячено розробці розрахункових моделей планарних гідроакустичних антенних решіток, що складаються з циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів в постановці задачі задач стаціонарної гідроелектропружності відносно випромінювання ними гідроакустичних сигналів. Розроблені методи дозволяють системно врахувати вплив конструктивних характеристик решіток та перетворювачів у їх складі на їх фізичні поля. Особлива увага приділена врахуванню взаємодії цих полів в процесі перетворення енергії, взаємодія перетворювачів в решітці між собою по акустичному полю, реакції зовнішнього та внутрішніх середовищ перетворювачів на збудження в них акустичних полів та залежність всіх перерахованих факторів від конкретних геометричних, фізичних та хвильових властивостей конструкцій решіток та перетворювачів. Проведено чисельні експерименти та їх систематизований комплексний аналіз. Дана фізична інтерпретація отриманих результатів.