Оцінка впливу допплерівського розширення смуги частот на похибку оцінки фази гідроакустичного (ГА) сигналу

Основний зміст сторінки статті

Nikita Dmytrovych Hladkih

Анотація

Проведено математичне та комп'ютерне моделювання оцінки фази сигналу, створенного за методом подвійної фазової маніпуляції, для 12-ти променевого ідеалізованого ГА каналу в мілкому морі при русі носія зв'язку зі швидкістю в діапазоні 0-6 вузлів. Примоделюванні  проведено порівняння оцінки фази сигналу стаціонарних і рухомих носіїв зв'язку. В результаті отримано графік залежності помилки оцінки фази сигналу від тангенціальної складової швидкості руху.

Бібл. 5, рис. 4.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Hladkih, N. D. (2013). Оцінка впливу допплерівського розширення смуги частот на похибку оцінки фази гідроакустичного (ГА) сигналу. Електроніка та Зв’язок, 17(6), 85–93. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2012.17.6.11404
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Kebkal K.G. Estimation of phase error limits for PSK-modulated sweep-spread carrier signal / K.G. Kebkal, R. Bannasch, A.G. Kebkal IEEE/ MTS Conference TECHNO OCEAN’04: Proceedings. –

Abarenov S.P., Erofeeva J.G., Kovalenko S.S., Krivolapov G.L., Krivolapov T.G., Kyasper V.E., Rylov R.N. Some results of experiments on the transfer of control signals and digital information on sonar channels in shallow water and close to the reflectors / / International Scientific and Technical Conference.

Honchar A.I. Oceanographic research // Hydroacoustic magazine. – 2004. — № 1. — Art. 9-12.

Kebkal K.H. Theoretical background and practical implementation of digital communication for sonar environments with characteristics of high complexity: Dissertation. ... Dr. techn. Science: 05.09.08 /; National Polytechnic University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Inst." - Kyiv.2011. - 40 p.

Sklar B. Digital communication. Theoretical basis and practical application / B.Sklar - Moscow: "Williams", 2003. - 1104 p.