Дослідження електромагнітного способу збудження об'ємних ультразвукових хвиль в металевому напівпросторі. Частина 1.

Основний зміст сторінки статті

Анастасія Миколаївна Михеєва
Oleh Mykolaiovich Petrishchev

Анотація

Розв’язана  гранична задача електродинаміки про розподіл у просторі змінного магнітного поля кільцевої котушки, яка розташовується у вакуумі над поверхнею напівпростору заповненого намагніченим, тобто анізотропним по магнітній проникності, феромагнетиком. Досліджено розподіл аксіального і радіального компонентів вектора напруженості змінного магнітного поля в об'ємі феромагнетика на різних частотах. Виконано розрахунок поверхневої та об'ємної щільності пондеромоторних сил електромагнітного поля і сил Джоуля, які визначають деформації феромагнетика в прямому магнітострикційному ефекті. Показано, що при напруженості поля підмагнічування порядку половини коерцитивної сили феромагнетика сили Джоуля майже на чотири порядки перевершують пондеромоторну дію електромагнітного поля. Встановлено, що із зростанням частоти зміни знака змінного магнітного поля різко зменшуються за величиною аксіальні складові поля сил Джоуля. Показано, що на частотах порядку одного мегагерца і вище, змінне магнітне поле кільцевої котушки в присутності вертикального поля підмагнічування створює на поверхні і в об'ємі феромагнетика практично одні радіально орієнтовані поверхневі та об'ємні сили Джоуля.

Бібл. 13, рис 7.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Михеєва, А. М., & Petrishchev, O. M. (2014). Дослідження електромагнітного способу збудження об’ємних ультразвукових хвиль в металевому напівпросторі. Частина 1. Електроніка та Зв’язок, 19(2), 59–74. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.2.142206
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Kavashima K. (1976), “Experiments with two types of electromagnetic ultrasonic transducers”. Acoust. Soc. Amer. No 2. Pp. 365 – 373.

Kavashima K. (1976), “Theory and numerical calculation of the acoustic field produced in metal by an electromagnetic ultrasonic transducer”. J. Acoust. Soc. Amer. No 5. Pp. 1089 – 1099.

Grinchenko V.T., Petryschev O. N. (1986), “Excitation by an external magnetic field of elastic waves in the longitudinal polarized magnetostrictive strip”. Journal of Applied mechanics. Vol. 22, no. 7. pp. 60–65. (Rus)

Grinchenko V.T., Petryschev O. N. (1987), “The study of patterns of the excitation process of elastic waves under complex loading area isotropic elastic band”. Izv. AN Arm. SSR. Mechanics. Vol.40, no 6. pp. 22–31. (Rus)

Grinchenko V.T., Meleshko V. V. (1981), “Harmonic oscillations and waves in elastic bodies”. Kyiv, Naukova dumka. P. 283. (Rus)

Koshlyakov N. S., Gliner E. B., Smirnov M. M. (1970), “Partial differential equations of mathematical physics” Мoscow, Vysshaya shkola. P. 710 . (Rus)

Petryschev O. N. (2005), “Excitation of the electromagnetic field of Rayleigh waves in ferromagnetic metals”. Technical diagnostics and nondestructive testing. No 4. pp. 23 – 30. (Rus)

Petryschev O. N. (2005), “Principles of mathematical modeling electromagnetic ultrasonic transducer mode excitation of elastic waves”. Electronics and communications. No 25. pp. 50 – 61. (Rus)

Petryschev O. N. (2007), “Electromagnetic excitation in metal sheets radially propagating Lamb waves”. Actual aspects of physical and mechanical tests. Acoustics and waves. Kiyv, Naukova dumka. pp. 259 – 273. (Rus)

M. Abramowitz, I. Stegun (1979), “Handbook of Mathematical Functions with formulas, graphs and mathematical tables”. Мoscow, Nauka. P. 832 . (Rus)

Tamm I. E. (1976), “Fundamentals of the theory of electricity”. Мoscow, Nauka. P. 616 . (Rus)

Suchkov G. M. (2005), “Modern possibilities of EMA defectoscopy”. Defectoscopy. No 12. pp. 24 – 39. (Rus)

Shubayev S. N. (1974), “Excitation of elastic waves in a half-metallic electromagnetic method”. Defec-toscopy. No 2. pp. 45 – 55. (Rus)