Дослідження закономірностей формування хвильових полів у пружному стрижні джерелами шумів акустичної емісії. Частина 2.

Основний зміст сторінки статті

В. В. Карпусь
Oleh Mykolaiovich Petrishchev

Анотація

Вперше отримано вирази для розрахунку амплітудних множників нормальних хвиль , які збуджуються в ізотропних циліндрах з круговим поперечним перерізом точковим джерелом з частотним спектром. Ці вирази мають сенс функції Гріна для відповідної нормальної хвилі. Виконано оцінку залежності функцій Гріна від частоти для перших п'яти нормальних хвиль. Показано , що функція Гріна першої нормальної хвилі більш ніж на порядок перевищує рівні абсолютних значень функцій Гріна другої і наступних за номером нормальних хвиль. Висуното аргументоване припущення про те , що сигнали акустичної емісії практично повністю формуються першою нормальною хвилею , яка в області високих частот за своїми кінематичними характеристиками практично не відрізняється від поверхневої хвилі Релея.

Бібл.3, рис. 3.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Карпусь, В. В., & Petrishchev, O. M. (2014). Дослідження закономірностей формування хвильових полів у пружному стрижні джерелами шумів акустичної емісії. Частина 2. Електроніка та Зв’язок, 19(1), 109–117. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.1.142449
Розділ
Акустичні прилади та системи

Посилання

Karpus V.V., Petrishchev O.N. (2013), [Study of regularities in the formation of wave fields from acoustic emission sources in an elastic rod. Part 1. The low-frequency asymptotic of the wave field of acoustic emission sources in the circular rod]. Electronics and Communications, №6, pp.54—61(Rus)

Nedoseka A.J. (2008), [Basis of calculation and diagnostics of welded structures]. К.: «INDPROM», P.816(Rus)

Petrishchev O.N. (2007), [Electromagnetic excitation of ultrasonic longitudinal waves in isotropic met-al cylinders. Part 1. Calculating the amplitude factors of normal waves and determining the frequency characteristic for ultrasonic transducer], Acoustic bulletin, vol. 10, no.1, pp. 54—68 (Rus)