Експрес-діагностика на засадах селективних газоаналізаторів та аналіз похибок

Основний зміст сторінки статті

В.І. Зубчук
А.В. Кратік
В.Ф. Сташкевич
В.С. Якімчук

Анотація

Розглянуто особливості реалізації експрес-діагностики за допомогою системи "Електронний ніс" (ЕН) в середовищі LabVIEW. Така система складається з набору селективних сенсорів, підсилювачів-фільтрів, аналого-цифрового перетворювача та комп'ютера для реєстрації, розпізнавання, візуалізації та документування діагностичних процедур. Проаналізовано основні види помилок під час використання амперметричних селективних датчиків. Програмно-апаратні засоби LabVIEW забезпечують оперативні зміни структури ЕН шляхом вибору необхідного складу датчиків та методів розпізнавання результатів вимірювань

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Зубчук, В. ., Кратік, А. ., Сташкевич, В. ., & Якімчук, В. . (2011). Експрес-діагностика на засадах селективних газоаналізаторів та аналіз похибок. Електроніка та Зв’язок, 16(3), 140–145. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2011.16.3.266289
Розділ
Біомедичні прилади та системи

Посилання

V. Zubchuk, A. Kratyk, V. Stashkevich, and V. Yakymchuk, “About the sensitivity of diagnostic gas analyzers”, Electronics and communication, no. 2, pp. 222–224, 2009.

N. Dolgopolov and M. Yablokov, “Nanosensor neuro-like system ‘Electronic nose’”, Electronics: Science, Technology, Business Journal, no. 1, 2008.

V. Chviruk, S. Polyakov, and Y. Gerasimenko, Kyiv: Publishing house "Akademperiodika" of the National Academy of Sciences, 2007, p. 320.