Оцінка якості фотоелектричних перетворювачів на структурах з p-n переходом

Основний зміст сторінки статті

V. Samotovka

Анотація

В роботі наводяться результати досліджень кремнієвих фотоелектричних перетворювачів з різними значеннями коефіцієнтів корисної дії та факторів заповнення. Також наводяться теоретичні  вирази для параметрів якості, які отримуються з використанням модифікованих функцій Бесселя, аргументи в яких пропорційні температурі, m-фактору p-n перехода та амплітудним значенням, різночастотних гармонічних напруг. Пропонується інтегральний показник якості, який є найбільшим значенням напруги різницевої частоти коли навантаження равні ефективному опору фотоелектричної структури з p-n переходом.

Бібл. 7, рис. 1, табл. 2

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Samotovka, V. (2015). Оцінка якості фотоелектричних перетворювачів на структурах з p-n переходом. Електроніка та Зв’язок, 19(5), 22–25. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2014.19.5.38777
Розділ
Твердотільна електроніка

Посилання

Cotfas D., Cotfas P., Kaplanis S., Ursutiu D. (2008), “Results on series and shunt resistance in a c-Si PV cell. Comparison using existing methods and a new one”. Journal of optoelectronics and advanced materials, vol. 3, №11, pp. 3124-3130.

King D.L., Hansen B.R., Kratochvil J.A., Quintana M.A. (1997), “Dark current-voltage measurements on photovoltaic modules as a diagnostic or manufacturing tool“. «26th IEEE Photovoltaic Specialists Conference.», pp. 1125-1128.

Lee M. K., Wang J. C., Horng S. F., Meng H. F. (2010), “Extractoin of solar cell series resistance with-out presumed current-voltage function form”. Solar Energy Materials & Solar Cells, vol. 94, pp. 578-582.

Thongpron J., Kirtikara K., Jivacate C. (2006), “A method for the determination of dynamic resistance of photovoltaic modules under illumination”. Solar Energy Materials & Solar Cells, vol. 90, pp. 3078-3084.

Wolf M. and Rauschenbach H. (1963), “Series resistance effects on solar cell measurements”. Ad-vanced energy conversion, vol. 3, pp. 455-479.

Sze S. (1984), “Physics of semiconductor devices”, Мoscow: «Мir», vol. 2, p.456. (Rus)

Samotovka L.I., Samotovka V.L. (2008), “Mathematic modelling of currents in semiconductor structure with p-n junction” Electronics and Communications. «Problem in electronics», vol. 1, pp.38–42. (Rus)