Шляхи збільшення корисного об'єму стеганоконтейнера за рахунок штучного «зашумлення»

Основний зміст сторінки статті

Ганна Григорівна Власюк
А. А. Мужайло
Ю. Г. Савченко

Анотація

На основі існуючих підходів до застосування стеганографії з різними контейнерами був здійснений досить докладний аналіз кожного методу, з використанням відповідного контейнера та визначення його слабких і сильних сторін. Проведено дослідження щодо впливу наявності в початкових контейнерах шумових складових і оцінка збільшення пропускної здатності каналу за рахунок штучного внесення шумової складової у вихідне зображення. Наведено загальну схему організації стеганоканалу шляхом попередньої корекції файлу контейнера, обчислення побітовіої різниці між вихідним файлом та його модифікацією з вкладенням прихованої інформації. Зроблено висновки та рекомендації щодо використання і вибору найбільш оптимального методу залежно від поставленої задачі. Бібл. 4, рис. 2, табл. 3.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Власюк, Г. Г., Мужайло, А. А., & Савченко, Ю. Г. (2015). Шляхи збільшення корисного об’єму стеганоконтейнера за рахунок штучного «зашумлення». Електроніка та Зв’язок, 20(1), 114. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2015.20.1.47716
Розділ
Системи телекомунікацій зв'язку та захисту інформації

Посилання

V.G.Gribunin, I.N.Okov, I.V.Turintsev (2002), «Digital steganography». M. Solon Press, P. 272. (Rus)

G.F.Kohanovich, A.Y. Puzyrenko (2006), «Computersteganography». MK-Press, Kiev, P. 284. (Rus)

G.V.Kugushina, Y.G.Savchenko (2012), «Using tools in Photoshop to organize a secret information exchange», News of DUІKT, vol. 10, No 4, pp. 24-28. (Rus)

Gary C. Kessler, Null Ciphers (2004), «An Overview of Steganography for the Computer Forensics Examiner». Forenic Science Communications, Vol. 4, No 5, P. 27.